Bestuur
Voorzitter – Hans van Welbergen (interim) voorzitter@rugbyclubtilburg.nl
Secretaris (vice-voorzitter) – Jochem van der Wolf  secretaris@rugbyclubtilburg.nl
Penningmeester – Mark van Hoving penningmeester@rugbyclubtilburg.nl
Bestuurslid jeugdzaken – Gaby Langeveld en Anita van Hassel rugby@rugbyclubtilburg.nl
Bestuurslid senioren zaken – Noëlle van den Berg senioren@rugbyclubtilburg.nl

Accommodatiebeheer  accommodatiebeheer@rugbyclubtilburg.nl
Jeugdcommissie jeugd@rugbyclubtilburg.nl
Wedstrijdsecretariaat wedstrijdsecretaris@rugbyclubtilburg.nl
Ledenadministratie ledenadministratie@rugbyclubtilburg.nl
Sponsorcommissie sponsor@rugbyclubtilburg.nl
Vrijwilligerscoordinator vrijwilligerscoordinator@rugbyclubtilburg.nl
Technische commissie technischecommissie@rugbyclubtilburg.nl