ERE LEDEN, ERE VOORZITTERS EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Volgens ons huishoudelijk reglement kunnen in hoge uitzondering leden worden benoemd tot ere-voorzitter. Men moet uiteraard minimaal voorzitter zijn geweest en naar de mening van de algemene ledenvergadering een meer dan gewone prestatie hebben verricht. Lid van verdienste wordt men ook met goedkeuring van de ALV en kan men worden als men zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de club. Voor ere-leden geldt hetzelfde, alleen moeten zij zich meerdere malen en gedurende langere tijd buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor RCT.

Leden van Verdienste Ere-Voorzitters Ere-Leden
1975: Harrie Horvers 1977: Huub Robroeks 1975: Jan Huijbregts
1975: Hans van der Meijs 1984: Peter van Diemen 1983: Janus van Griensven
1984: Maarten Segers 1994: John Hilt 1983: Hans van der Meijs
2000: Maurice van den Hout 2007: Hans van Welbergen 1984: Harrie Horvers
2000: Gaston van Gestel 2011: Henk van de Vondervoort 1997: Peter Kleinekorte
2015: Marion van Aalst 2018: Jack Bink
2017: Carlo Verwimp
2017: Paul Havekes