Wat is de Club van 50?
De Club van 50 is een groep mensen die RCT een warm hart toedraagt en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,- doneren. De leden van de Club van 50 krijgen een vermelding op een speciaal bord dat in het clubhuis hangt.

Doel
Doel van de Club van 50 is het sponsoren van projecten binnen RCT. Voorwaarde is dat het project ten goede komt voor de gehele club. Het bestuur heeft alleen een adviserende functie met betrekking tot de Club van 50, de penningmeester beheert het geld. De leden van de Club van 50 kunnen een project/doel van de sponsoring aandragen en de in de ALV gekozen beheerders van de Club van 50 bepalen uiteindelijk het doel.

De beheerders
Door de ALV zijn als beheerders van de Club van 50 gekozen: Hans van Welbergen (kantinebeheerder), Mart van Gestel (kantinebeheerder) en Toon van Doorne (senioren lid).

Betaling
De contributie voor de Club van 50 wordt jaarlijks door de penningmeester via automatische incasso geïnd. Het is mogelijk om met de penningmeester andere betalingsmethode af te spreken.

Extra’s als lid van de Club van 50
Lid zijn van de Club van 50 heeft ook voor jou voordelen. Zo wordt je standaard uitgenodigd voor een aantal evenementen (Nieuwjaarsborrel, Eindseizoensfeest, Jubileumfeest etc.).

Projecten
Doel van de Club van 50 is om de club te sponsoren voor projecten waar de gehele club profijt van heeft. Heb je een goed idee voor een project stuur dan een mail naar toonvd@home.nl

Lid worden?
Draag jij Rugby Club Tilburg ook een warm hart toe en wil je graag een donatie doen, dan kun je je aanmelden bij Hans van Welbergen of Mart van Gestel d.m.v. het invullen van dit aanmeldingsformulier.